خدا مرد است یا زن؟

image_pdfimage_print
خدا مرد است یا زن؟
خدا مرد است یا زن؟
جواب: وقتی کلام خدا را مطالعه می کنیم، دو حقیقت برای ما روشن می شود. اول اینکه، خدا روح است و خصوصیات محدود انسان را ندارد. دوم اینکه، همه شواهد کتاب مقدس در این نکته توافق دارند که خدا خود را به شکل یک مرد به انسان ظاهر کرد. اول از همه، باید ذات حقیقی خدا درک شود. این واضح است که خدا یک شخص است، چون خدا همه خصوصیات یک شخص را از خود نشان می دهد: خدا دارای فکر، اراده، هوش و احساسات می باشد. خدا رابطه برقرار می کند و با انسانها رابطه دارد، اعمال شخصی خدا در تمام کتاب مقدس آشکار شده است.

یوحنا فصل ۴ آیه ۲۴ می گوید، “زیرا خدا روح است، و هرکه بخواهد او را بپرستد، باید به روح و راستی بپرستد”. از آنجاییکه خدا، وجودی روحانی است، بنابراین دارای خصوصیات جسمانی انسان نیست. بهر حال، گاهی بخاطر زبان استعاری که در کلام خدا استفاده شده است، خصوصیات انسانی به خدا نسبت داده شده است که به آن “انسان نگاری” و یا “آنتروپومورفیسم” می گویند. آنتروپومورفیسم، روشی است که در آن، خدا (موجودی روحانی) حقیقت را درباره خصوصیات خود با انسان (موجودی جسمانی) در میان گذاشته تا آنرا به او بفهماند. از آنجایی که ما انسانها، موجودی جسمانی هستیم، قادر به درک چیزهای ماورای جسم نیستیم، بنابراین، آنتروپومورفیسم در کلام خدا به ما کمک می کند بفهمیم خدا کیست.

قسمتی از این مشکل در اینجاست که انسان به شکل خدا آفریده شده است. پیدایش فصل ۱ آیه های ۲۶ تا ۲۷ می گوید، “سرانجام خدا فرمود: انسان را شبیه خود بسازیم، تا بر حیوانات زمین و ماهیان دریا و پرندگان آسمان فرمانروایی کند. پس خدا انسان را شبیه خود آفرید. او انسان را زن و مرد خلق کرد”.

هم مرد و هم زن بشکل خدا آفریده شده اند، و بنابراین از تمام مخلوقات خدا بالاتر هستند، و چون بشکل خدا آفریده شده اند، دارای فکر، اراده، هوش، احساسات، و ظرفیت اخلاقی هستند. حیوانات ظرفیت اخلاقی ندارند و بعلاوه هیچ بُعدی از آنها مثل انسان، غیر جسمانی نیست. بشکل خدا بودن، بُعد روحانی است که فقط انسان دارای این بُعد می باشد. خدا، انسان را به گونه ای خلق کرد تا بتواند با او ارتباط برقرار کند و انسان تنها موجودی است که برای این منظور آفریده شده است.

اینکه، مرد و زن بشکل خدا آفریده شده اند، به این معنی نیست که آنها کُپی کوچکی از خدا هستند. این حقیقت که انسان ها بشکل نر و ماده هستند، الزاما این معنی را نمی دهد که خدا باید مرد یا زن باشد. بیاد داشته باشید که “به شکل خدا بودن” هیچ ربطی به خصوصیات جسمانی و فیزیکی ندارد.

ما می دانیم که خدا موجودی روحانی است و خصوصیات جسمانی ندارد، اما این مطلب، خدا را محدود نمی کند و او به هر شکلی که بخواهد، خود را بر انسان ظاهر می کند. خدا با استفاده از کلامش، خود را برای انسان آشکار نمود ، و این (کتاب مقدس) تنها منبع واقعی اطلاعات ما، از می باشد. وقتی کلام خدا را می خوانیم، می بینیم که خدا به شکل های مختلف خود را به انسان ظاهر کرد.

کتاب مقدس تقریبا در ۱۷۰ مورد، خدا را با عنوان “پدر” خطاب می کند. قطعا، فقط یک مرد می تواند، پدر باشد. اگر انتخاب خدا این بود که بجای مرد خود را بشکل یک زن ظاهر کند، آنوقت بجای کلمه “پدر” کلمه “مادر” را بکار می برد. در عهد قدیم و عهد جدید، بارها و بارها برای خدا ضمیر اشاره مرد بکار رفته است.

عیسی مسیح بارها خدا را با عنوان “پدر” خطاب کرد و در موارد دیگر از ضمیر اشاره مرد برای خدا استفاده کرد. در انجیل، عیسی مسیح تقریبا ۱۶۰ مرتبه خدا را با نام “پدر” خطاب می کند. در یوحنا فصل ۱۰ آیه ۳۰ می گوید:”من و پدر یک هستیم”. مشخص است که، عیسی مسیح بشکل یک انسان به روی زمین آمد و بر روی صلیب جان خودش را فدا کرد تا بهای گناهان جهان را بپردازد. عیسی هم مثل خدای پدر بشکل مرد (مذکر) بر انسان ظاهر شد. کلام خدا موارد بسیار زیاد دیگری را ثبت کرده است که مسیح برای خدا از ضمیر اشاره مرد (مذکر) استفاده کرده است.

کتاب های عهد جدید (از اعمال رسولان تا مکاشفه) هم در حدود ۹۰۰ آیه برای خدا از ضمیر اشاره ای مذکر استفاده کرده است. در تعداد بیشماری از موارد در کتاب مقدس برای اشاره به خدا از عنوان، ضمیر، و اسم مذکر استفاده شده است. درحالیکه خدا مرد نیست، اما اواینگونه انتخاب کرد بصورت مرد خود را به انسان ظاهر سازد. به همین شکل عیسی مسیح، که مرتبا او با عنوان، ضمیر و اسم مردانه خطاب شده است، به شکل یک مرد بر روی زمین آمد . پیامبران عهد قدیم و رسولان عهد جدید همه به خدا و به عیسی مسیح با عناوین و اسامی مذکر اشاره می کنند. خدا انتخاب کرد که برای انسان، به این صورت ظاهر شود تا انسان آسان تر درک کند که او کیست. در حالیکه خدا به این وسیله به درک بهتر ما از خودش کمک می کند، اما مهم اینست که ما سعی نکنیم او را در یک قالب تعریف کنیم و برای تعریف او محدودیت قرار دهیم. چراکه قرار دادن محدودیت بر روی او، مناسب ذات خداوند نیست.

منبع: www.gotquestions.org

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →