برای شهرتش دعا کنید.

image_pdfimage_print

پس اینگونه دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی نام تو مقدس و گرامی باد.( متی۶: ۹) .
ده ها بار کتاب مقدس می گوید که خداوند به خاطر نام خود کار می کند. مزمور ۲۳ آیه ۳ میگوید: بخاطر نام خویش به راههای درست هدایتم میکند . و نیز مزمور ۲۵ آیه ۱۱ میفرماید: خداوندا بخاطر نام خود تقصیر مرا بیامرز ، زیرا که بزرگ است. و نیز مزمور ۱۰۶ آیه ۸ میفرماید: اما او بخاطر نام خود ایشان را نجات بخشید .. و نیز اشعیا ۴۸ ایه ۹ میفرماید: بخاطر اسم خود، غضب خویش را به تاخیر خواهم انداخت…کلام خدا در اول یوحنا ۲: ۱۲ میفرماید: زیرا گناهانتان به خاطر نام او آمرزیده شده است. اگر میپرسید که در همه این جملات ، چه چیزی است که قلب خدا را در این جملات به جنبش در می آورد؟ ( و بسیاری جملات مشابه دیگر) پاسخ این است که خداوند بسیار مشتاق است که نامش شناخته شده و مورد حرمت قرار گیرد. اولین و مهمترین دعایی که می توان کرد، این است که: نام تو مقدس و گرامی باد. من اوایل فکر میکردم که این دعا یک نوع تحسین و تمجید است ، مانند هاللویا.- باشد که نام خداوند مقدس و گرامی باد. اما این دعا یک تحسین و تمجید نیست . بلکه یک تقاضا و یک درخواست است. در واقع یک نوع ضرورت یا یک فرمان است. خداوندا باشد که این کار انجام بشود. آنرا به انجام برسان. باشد که نام تو مقدس باشد. این خواسته و دعای من است. من از تو میخواهم که این کار را انجام دهی: کاری کن که همه مردم نام تو را مقدس و گرامی بدارند. کاری بکن که من نیز نام تو را مقدس بدارم. خداوند دوست دارد که افراد بیشتری نام او را حرمت نهند و مقدس بدارند. به همین دلیل است که پسر او مسیحیان را فرا می خواند تا برای آن دعا کنند. در واقع عیسی مسیح آن را اولین و مهمترین دعا میداند زیرا این موضوع اولین موضوع مورد اشتیاق پدر بوده و امری است عظیم. خداوندا کاری کن که قومهای بیشتری نام تو را مقدس بدارند. و این یعنی اینکه قومهای بیشتری نام تو را مورد احترام و تحسین و حرمت قرار داده و آن را گرامی داشته ومورد جلال و تکریم و ستایش قرار دهند. پس همانطور که میبینید، این دعا یک دعای مبشری و میسیونری می باشد.

جان پایپر
مترجم: سارا پاکباز

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →