شاهکارهای ایمان!!!

image_pdfimage_print

شاهکارهای ایمان
رو طبق کتاب مقدس رو خدمتتون ارایه میدهیم
اول تعریف ایمان ببینیم چیست و بعد ببینیم ایمان در زندگی هر فرد موجب چه کارهایی شده.

ایمان، اطمینانی است به چیزهایی که به آن امیدواریم و اعتقادی است به چیزهایی که نمی‌بینیم.

*از راه ایمان بود که مردم در زمان گذشته مقبول خدا شدند.

*از راه ایمان، ما پی می‌بریم که کاینات چگونه با کلام خدا خلقت یافت به طوری که آنچه دیدنی است از آنچه نادیدنی است به وجود آمد.

* و ایمان باعث شد که قربانی هابیل بیشتر از قربانی قائن مقبول خدا گردد و او با آن ایمان در حضور خدا کاملاً نیک محسوب شد، زیرا خدا هدایای او را قبول فرمود و اگرچه او مرده است، ولی هنوز به وسیلهٔ ایمان خود با ما سخن می‌گوید.

*از راه ایمان، «خنوخ» بدون چشیدن طعم مرگ به حیات دیگر انتقال یافت. اثری از او یافت نشد، زیرا خدا او را بُرده بود چون پیش از آنکه به حیات دیگر انتقال یابد، کلام خدا دربارهٔ او شهادت داده گفته بود که او خدا را خشنود کرده است

*و بدون ایمان محال است که انسان خدا را خشنود سازد، زیرا هرکس به سوی خدا می‌آید، باید ایمان داشته باشد که او هست و به جویندگان خود پاداش می‌دهد.

*وقتی نوح اخطارهای خدا را دربارهٔ امور آینده که او هنوز نتوانسته بود ببیند، شنید، از روی ایمان از خدا اطاعت کرد و برای نجات خانوادهٔ خویش کشتی‌ای ساخت.
به این وسیله جهان را محکوم کرد و نیکی مطلق را که از راه ایمان حاصل می‌شود به دست آورد.

*ایمان، باعث شد که وقتی ابراهیم دستور خدا را دایر بر اینکه او باید به سرزمینی برود که قرار بود بعدها مالک آن بشود، شنید، اطاعت کرد و بدون آنکه بداند کجا می‌رود، حرکت کرد.
او از روی ایمان مثل یک بیگانه در سرزمینی که خدا به او وعده داده بود، سرگردان شد و با اسحاق و یعقوب که در آن وعده با او شریک بودند، در چادر زندگی کرد.

در این درس با چه نکاتی اشنا شدیم و یاد میگیریم ؟
کمی بیندیشید ببینیم چه چیزی رو کلام خداوند برای ما مکاشفه میکنه که یاد بگیریم ؟

در این درس هفت نکته میخاد بما بگه.
که من اونا رو براتون بیان میکنم…

١. از راه ایمان خدا اونا رو پذیرفت

٢.از راه ایمان به خدا کلامشو دریافت کردیم و متوجه شدیم خلقت چطور به وجود امد. پیدایش

٣. با ایمان به خدا در حضور خداوند نیک شمرده میشیم.

۴. از راه ایمان به خدا میتونیم نجات خاهیم یافت

۵. با داشتن ایمان. خداوند رو خوشحال میکنیم و خداوند بهمون برکت میده

۶. محبت از راه ایمان بخدا بدست میاد. چون خدا محبت است و با ایمان بخدا. أطاعت از او بهترین ها رو برای ما به ارمغان میاره. پس بِه خدا اعتماد کنیم.

٧. با اعتماد بخدا نگران هیچ چیزی نباشیم.

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید