در کدام قسمت های عهد قدیم، آمدن عیسی مسیح پیش بینی شده است؟

image_pdfimage_print
در کدام قسمت های عهد قدیم، آمدن عیسی مسیح پیش بینی شده است؟
در کدام قسمت های عهد قدیم، آمدن عیسی مسیح پیش بینی شده است؟
جواب: پیشگویی های زیادی در عهد قدیم در مورد عیسی مسیح وجود دارد. برخی از مفسران شمار پیش گویی ها درباره ظهور عیسی مسیح را صدها مورد می دانند. در ادامه، آنهایی که جزو روشن ترین و مهم‌ترین موارد به نظر می رسند، ذکر می شوند.

در مورد تولد عیسی مسیح اشعیا فصل ۷ آیه ۱۴ می گوید : حال که چنین است خداوند خودش علامتی به شما خواهد داد. آن علامت این است که باکره‌ای حامله شده، پسری بدنیا خواهد آورد و نامش را عمانوئیل خواهد گذاشت”. اشعیا فصل ۹ آیه ۶ : “زیرا فرزندی برای ما بدنیا آمده! پسری بما بخشیده شده! او بر ما سلطنت خواهد کرد. نام او «عجیب»، «مشیر»، «خدای قدیر»، «پدر جاودانی» و «سرور سلامتی» خواهد بود”. میکاه فصل ۵ آیه ۲ : “خداوند می‌فرماید: ای بیت‌لحم افراته، هر چند که در یهودا روستای کوچکی بیش نیستی با وجود این از تو کسی برای من ظهور خواهد کرد که از ازل بوده است و او قوم من اسرائیل را رهبری خواهد نمود”.

در مورد خدمت و مرگ عیسی مسیح، در زکریا فصل ۹ آیه ۹ اینچنین می خوانیم:” ی قوم من، شادی کنید و از خوشحالی فریاد برآورید، چون پادشاهتان نزد شما می‌آید! او نجات دهنده‌ای پیروزمند است و با فروتنی، سوار بر کرّه الاغی می‌آید”. مزامیر فصل ۲۲ آیه های ۱۶ تا ۱۸: “دشمنانم مانند سگ، دور مرا گرفته‌اند. مردم بدکار و شرور مرا احاطه نموده‌اند. دستها و پاهای مرا سوراخ کرده‌اند. از فرط لاغری تمام استخوانهایم دیده می‌شوند؛ بدکاران به من خیره شده‌اند. رَخت مرا در میان خود تقسیم کردند و بر ردای من قرعه انداختند”.

به احتمال زیاد روشن ترین پیشگویی در مورد عیسی مسیح، فصل ۵۳ اشعیا است. به ویژه اشعیا فصل ۵۳ آیه های ۳ تا ۷ که بارزترین هستند: ” ما او را خوار شمردیم و رد کردیم، اما او درد و غم را تحمل کرد. همۀ ما از او رو برگردانیدیم. او خوار شد و ما هیچ اهمیت ندادیم. این دردهای ما بود که او به جان گرفته بود، این رنجهای ما بود که او بر خود حمل می‌کرد؛ اما ما گمان کردیم این درد و رنج مجازاتی است که خدا بر او فرستاده است. برای گناهان ما بود که او مجروح شد و برای شرارت ما بود که او را زدند. او تنبیه شد تا ما سلامتی کامل داشته باشیم. از زخمهای او ما شفا یافتیم. ما همچون گوسفندانی که آواره شده باشند، گمراه شده بودیم؛ راه خدا را ترک کرده به راه‌های خود رفته بودیم. باوجود این، خداوند تقصیرها و گناهان همۀ ما را به حساب او گذاشت! با او با بی‌رحمی رفتار کردند، اما او تحمل کرد و زبان به شکایت نگشود. او را مانند بره به کشتارگاه بردند؛ و او همچون گوسفندی که نزد پشم برنده‌اش بی‌زبان است، خاموش ایستاد و سخنی نگفت”.

نبوت “هفتاد هفته” در دانیال فصل ۹ تاریخ دقیقی را که عیسی، مسیح موعود، کشته می شد را پیش بینی می کند: اشعیا فصل ۵۰ آیه ۶ به دقت ضرب و شتمی که عیسی تحمل کرد را توصیف می کند. زکریا فصل ۱۲ آیه ۱۰ “نیزه خوردن” مسیح را، که پس از جان دادن او بر روی صلیب رخ داد را پیش بینی می کند. نمونه‌های بسیار بیشتری می تواند ارائه داد، اما این کفایت خواهد کرد. پیش گویی های عهد قدیم قطعا آمدن عیسی به عنوان مسیح موعود را پیش بینی کرده است.

منبع: www.gotquestions.org

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →