در کدام قسمت های عهد قدیم، آمدن عیسی مسیح پیش بینی شده است؟

در کدام قسمت های عهد قدیم، آمدن عیسی مسیح پیش بینی شده است؟

در کدام قسمت های عهد قدیم، آمدن عیسی مسیح پیش بینی شده است؟

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →