در باره کوروش در کتاب مقدس( اشعیا۴۴ آیه ۲۶)

image_pdfimage_print

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →