همه چیز در خصوص آداب تعمید

image_pdfimage_print

هر کس که از گناهان خود توبه کرده و توسط ایمان به عیسی مسیح آمرزش گناهان خود را یافته است و ایمان دارد که عیسی مسیح برای گناهان او بر صلیب قربانی شده و از مردگان روز سوم برخاسته و خداوند و پسر خدا است و نجات دهنده ما است و آن را اعتراف می کند می تواند تعمید آب یابد.

۱- تعمید آب چه چیزهایی نیست؟

تعمید آب پاک شدن از گناه نیست.

تعمید آب یک ثواب نیست.

تعمید آب غسل بدنی نیست.

تعمید آب با شایستگی ما نیست بلکه به شایستگی عیسی مسیح.

۲- تعمید آب چه چیزهایی هست؟

– تعمید آب اعتراف ایمان است.(مرقس ۱۶:۱۶)

– تعمید آب پیوستن به کلیسا و اعلام جدا شدن از دنیای گناه آلود و سیستم حاکم بر آن است.(اعمال رسولان ۴۱:۲)

– با تعمید آب اعلام می کنیم که گناهان ما شسته شده و ما شخص جدیدی شده ایم.(اعمال رسولان ۱۶:۲۲)

– با تعمید آب اعلام می کنیم که طبیعت کهنه گناه آلود ما با مسیح دفن شده و با طبیعت تازه الهی با قیام عیسی مسیح تولد تازه یافته ایم.(رومیان۴:۶)

– با تعمید آب اعلام می کنیم که داوری ای .که بر دنیا است بر ما قرار ندارد و ما از این داوری رهایی یافته ایم.(اول پطرس ۳: ۱۹- ۲۳)

– تعمید شروع زندگی ایمانی ما است.

چگونگی مراسم تعمید

در کتاب مقدس کاملا” مشهود است که تعمید در آب به همراه دفن شدن در آب است. خود کلمه تعمید به معنای دفن شدن یا غوطه ور شدن می باشد.

مطابق متن صریح کتاب مقدس بارها اشاره شده که افراد وارد آب شدند و از آب بیرون آمدند. شخص می بایست کاملا” در آب دفن شود و از آب بیرون بیاید. بدینوسیله اعلام می کنیم که با مسیح مرده و دفن شده ایم و با او از مرگ برخاسته ایم و در زندگی جدید با مسیح زندگی می کنیم. در تعمید عیسی اشاره شده که عیسی پس از تعمید بی درنگ از آب در آمد(متی ۳: ۱۶؛ مرقس ۱: ۱۰) در مورد خواجه سرا نیز می خوانیم که با فیلیپس به آب در آمدند و بیرون آمدند(اعمال رسولان ۸: ۳۶-۳۹)

در بعضی از کلیساهای مسیحی مرسوم است که کودکان را تعمید آب می دهند. این کاملا” بر خلاف تعلیم کلام خداست. تعمید پس از ایمان آوردن به مسیح اتفاق می افتد و یک طفل چند ماهه نمی تواند تصمیم بگیرد که به مسیح ایمان بیاورد. در کتاب مقدس حتی یک نمونه از تعمید کودکان وجود ندارد و تمام کسانی که تعمید در آب گرفتند، افراد بالغ بوده اند.

مراسم

ابتدا شهادت شما شنیده می شود که مسیح چه کاری در زندگی شما کرده و برای شما چه مفهومی دارد.

هر کس لباس سفید(پیراهن و شلوار( خود را به همراه حوله با خود می آورد.

حالت قرار گرفتن در آب- در کنار تعمید دهنده می ایستید و دستهای خود را بصورت ضربدر بر سینه خود قرار می دهید و پس از دعا برای شما و درخواست اعتراف ایمان شما، شما را به نام پدر و پسر و روح القدس به دستور عیسی مسیح تعمید می دهیم.

وظایف بعد از تعمید یک ایماندار به مسیح

۱٫ ایماندار به مسیح می باید هر روز کتاب مقدس را مرتبا” بخواند و از آن تغذیه روحانی شود (کولسیان ۱۶:۳)

۲٫ ایماندار به مسیح در جلسات کلیسایی می باید مرتبا” و بی وقفه شرکت کند و وفادارانه خود را عضوی از خانواده خدا در کلیسا بداند. ما با تعمید در این بدن مسیح قرار می گیریم و عضوی از بدن جهانی و محلی مسیح می شویم (عبرانیان ۲۵:۱۰)

۳٫ ایماندار به مسیح به کلیسای محلی اش می باید هر ماه ده یک (۱۰%) درآمدش را وفادارانه هدیه کند. (متی ۲۳:۲۳)(ملاکی۷:۳-۱۱)(عبرانیان۲:۷) مسیح فرمود این کار را می بایست کرد. و این چیزی نیست که فقط در شریعت باشد بلکه ابراهیم نیز که قبل از اعطای شریعت زندگی می کرد به ملکیصدق ده یک داد. با این کار اعلام می کنیم که مالک اموال ما خدا است. در حقیقت همه مال ما مال خدا است و ما فقط ناظر هستیم.

۴٫ رهبران خود را اطاعت و احترام کنید.(عبرانیان۱۷:۱۳)

۵٫ خدمت خود را در کلیسا پیدا کرده و با وفاداری آن را بخوبی انجام دهید.(اول قرنتیان۱۲ ورومیان۴:۱۲-۸)

۶٫ مژده انجیل را می باید در هر جا اعلان کرد و از اعتراف ایمانمان و بیان پیغام انجیل تا سرحد مرگ دست نکشیم (متی۱۸:۲۸-۱۹)(مرقس ۱۵:۱۶)( لوقا ۲۴: ۴۷ )

۷٫ در محبت به خدا و مردم رشد کرده و هر روزه تلاش ما این باشد که محبت خدا را به دیگران نشان دهیم- چه نزدیکان و چه دوستان و چه دشمنانمان. (افسسیان۱۸:۳-۱۹)(متی ۴۳:۵-۴۸)

مسلما” در انجام این وظایف ضعفها و قصوراتی خواهد بود ولی نباید ناامید شویم و بقول کلام خدا اگر چه بیافتیم باز برخیزیم و در این مسیر زیبای شبیه مسیح شدن از روح خدا قوت بیابیم تا او را و کلیسایش را محبت و اطاعت کرده – هر روز شاهد اعمال عظیم خدا در زندگیمان باشیم.

کشیش ورژ باباخانی

About سینا مهدویان

کور بودم و در مسیح خداوند بینا شدم

View all posts by سینا مهدویان →

دیدگاهتان را بنویسید