آیا بیهوش شدن (از حال رفتن) در روح بر مبنای کتاب مقدس است؟

آیا بیهوش شدن (از حال رفتن) در روح بر مبنای کتاب مقدس است؟

آیا بیهوش شدن (از حال رفتن) در روح بر مبنای کتاب مقدس است؟

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →