مفهوم این آیه چیست ؟

image_pdfimage_print

مفهوم این آیه چیست ؟

چگونه خدا هدایای معنوی را توزیع می کند؟

آمین آمین به شما می‌گویم هر که به من ایمان آرد، کارهایی را که من می‌کنم او نیز خواهد کرد و بزرگتر از اینها نیز خواهد کرد، زیرا که من نزد پدر می‌روم. انجیل یوحنا باب ۱۴ آیه ۱۲

مفهوم این آیه
حضور روح‌القدس به ایمانداران قوت می‌دهد تا کارهای بزرگتری برای جلال قادر مطلق و خداوند پر از محبت انجام دهند. چه شیرین و دلپذیر است زندگی ایماندارانی که به خدای قیام کرده توکل دارند. تنها داشتن ایمان به اندازه یک دانه خردل به ما اجازه می‌دهد تا مبادرت به انجام کارهای فوق العاده برای جلال مسیح کنیم. نه تنها ما قدرت انجام کارهای شگفت انگیز مسیح را در عهد جدید داریم، بلکه قادر به انجام سایر معجزات باور نکردنی نیز هستیم. به عنوان یک ایماندار، ما نیکویی و عظمت خدا را می‌توانیم بواسطه کارهایی که در ما انجام می‌دهد ببینیم. پس باشد که تمامی جلال و افتخار از برای خداوند ما باشد تا ابدالآباد.
منبع: رازگاه