آیه قوت شنبه ۱۹ مه ۲۰۱۸

image_pdfimage_print
دوم قرنتیان باب ۴ آیه ۱۶
دوم قرنتیان باب ۴ آیه ۱۶

دوم قرنتیان باب ۴ آیه ۱۶

بنابراین، امید خود را از دست نمی‌‌دهیم. اگرچه وجود ظاهری ما رفته رفته از بین می‌رود، وجود باطنی ما روزبه‌روز تازه‌تر می‌گردد.

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →