موعظه کشیش سیامک زرگری. خشنودی خدا از خدا ترسی و احترام به او میاید.

image_pdfimage_print

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →