موعظه کشیش سیامک زرگری. دعای پارسا در عمل قدرت بسیار دارد.قسمت اول.

image_pdfimage_print

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →