مفهوم این آیه چیست ؟

 

کانون کتاب مقدس چیست؟

بلکه اعتقاد داریم که محض فیض خداوند عیسی مسیح نجات خواهیم یافت، همچنان که ایشان نیز.
اعمال رسولان باب،۱۵ آیه ۱۱

مفهوم این آیه
چه شیرین و دلپذیر است عطر چنین نجات با شکوهی که متعلق به ماست. زمانی که ما در مرگ روحانی غوطه خورده و فاسد می‌شویم، می‌دانیم که پاک و تمیز شده و با ردایی کاملا سفید پوشانده شده و تاج حیات ابدی بر سر ما قرار خواهد گرفت. ما مرده بودیم. مرگ ابدی سهم ما بود. اما حالا، ایمانداران شادی می‌کنند، چون مقصد نهایی آنان یک زندگی ابدی و بدون وقفه خواهد بود.
منبع: رازگاه