مفهوم این آیه چیست ؟

image_pdfimage_print

کانون کتاب مقدس چیست؟

غلاطیان ۶: ۱- ۳
اما ای برادران، اگر کسی به خطایی گرفتارشود، شما که روحانی هستید چنین شخص را به روح تواضع اصلاح کنید. و خود راملاحظه کن که مبادا تو نیز در تجربه افتی. بارهای سنگین یکدیگر را متحمل شوید و بدین نوع شریعت مسیح را به جا آرید. زیرا اگر کسی خود را شخص گمان برد و حال آنکه چیزی نباشد، خود را میفریبد.

گناه را باید محکوم کنیم ولی داوری گناهکار کار ما نیست!

انسانها نیاز به بازسازی و کمک دارند و وظیفۀ ما کمک کردن است.

ایماندارن به مسیح باید یکدیگر و دیگر انسانها را بنا و بلند بکنند.

کار اصلاح افراد به افرادی روحانی نیازمند است!

ما باید یاد بگیریم با افرادی که در درد هستند چگونه برخورد کنیم

اگر می​‌خواهیم دیگران را خدمت بکنیم باید بر روی زانوان این کار را انجام دهیم .

دیدگاهتان را بنویسید