کتابهای گمشده کتاب مقدس کدام هستند؟

image_pdfimage_print
کتابهای گمشده کتاب مقدس کدام هستند؟
کتابهای گمشده کتاب مقدس کدام هستند؟
هیچ “کتاب گمشده ای” از کتاب مقدس و یا کتاب هایی که از کتاب مقدس حذف شده باشند و یا کتاب هایی که در کتاب مقدس گنجانده نشده باشند، وجود ندارند. افسانه ها و شایعات زیادی درباره کتابهای گمشده وجود دارد، اما در کل هیچیک از این داستان ها و شایعات حقیقت ندارند. هر کتابی که مورد نظر خدا بوده و توسط او الهام شده در کتاب مقدس موجود می باشد. صدها کتاب مذهبی وجود دارند که در همان دوره نوشتن کتاب مقدس به نگارش درآمده اند. برخی از این کتاب ها شامل گزارشات درستی از وقایعی است که واقعاً اتفاق افتاد (به طور مثال، اول مکابیان). برخی شامل تعالیم روحانی خوب است (به طور مثال، حکمت سلیمان). اما این کتاب ها توسط خدا الهام نشده اند. اگر هر یک از این کتاب ها را بخوانیم، برای نمونه کتب اپوکریفا، باید آنان را در رده کتاب های تاریخی جایزالخطا قرار دهیم، نه در رده کلام الهام شده و بدون خطای خدا (دوم تیموتائوس فصل ۳ آیه های ۱۶ تا ۱۷).

به طور مثال، انجیل توما یک سند جعلی است که در قرن سوم یا چهارم نوشته شده است و ادعا می شود که توسط تومای رسول نوشته شده است. کلیسای اولیه تقریباً به طور سراسری انجیل توما را به عنوان یک بدعت شناخته و آن را رد کرده اند. انجیل توما شامل بسیاری از مطالب غلط و بدعت آمیزی است که گمان می شود که عیسی گفته و انجام داده است. هیچ یک از مطالبش (یا دست کم بیشتر آن) حقیقت ندارد. انجیل برنابا توسط برنابای کتاب مقدسی نوشته نشده است، بلکه توسط یک شیاد نوشته شده است. درباره انجیل فیلیپ، مکاشفه ی پطرس و … نیز همین را می توان گفت. همه این دسته کتاب ها و دیگر کتاب های شبیه آنها در دسته کتاب های سوداپیگرافا یا “دروغ نامیده ها” قرار دارند.

یک خدا وجود دارد. کتاب مقدس یک آفریدگار دارد. این یک کتاب است. این کتاب یک نقشه رحمت و بخشش دارد که از ابتدا، در طول اجرا، و تا انجام آن ثبت شده است. از زمانهای نا معلوم، کتاب مقدس داستان نجات قوم برگزیده خداوند را برای ستایش جلال خویش بازگو می کند. از آنجاییکه اهداف و نقشه رهایی بخش خدا در کتاب مقدس آشکار می شود، موضوعاتی که مرتبا تکرار و بر روی آنها تاکید می شوند شامل شخصیت خدا، داوری به خاطر گناه و نافرمانی، برکت به خاطر ایمان و فرمانبرداری، عیسی مسیح و فداکاری او برای بخشش گناهان بشر، پادشاهی آینده و جلال می باشند. خواست و هدف خدا این است که ما این پنج موضوع اصلی را بدانیم و پی ببریم چرا که زندگی و سرنوشت ابدی ما به اینها بستگی دارد. بنابراین نمی توان حتی فکر کرد که خدا اجازه بدهد برخی از این اطلاعات حیاتی به هر شکلی “گم” شود. کتاب مقدس کامل است به طوریکه ما که آن را می خوانیم و درکش می کنیم تا “کامل شویم و برای هر کار نیکو تجهیز گردیم” (دوم تیموتائوس فصل ۳ آیه های ۱۶ تا ۱۷).

منبع: www.gotquestions.org

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →