به هنگام مطالعۀ کتاب‌مقدس، چگونه باید دعا کنیم؟

image_pdfimage_print

چرا من باید به یک مذهب نهادینه شده اعتقاد داشته باشم؟

وقتی کلام خدا را می‌گشایید، این چهار آیه نمونه‌هایی هستند که می‌توانند شما را در دعا یاری رسانند:

۱. مزمور ۱۱۹:‏۱۸: «چشمان مرا بگشا تا از شریعت تو چیزهای عجیب بینم.» به همراه مزمورنویس دعا کنید تا نه فقط از نعمت بینش روحانی برخوردار گردید، بلکه نعمت بیابید تا شگفتیها را در کلام خدا ببینید. شگفت‌زده شدن علاج سرگردانی و پریشان‌حالی است. کسانی که با مطالعۀ کلام خدا حیرت‌زده می‌شوند دلشان گرم و نرم می‌ماند و در مقابل وسوسۀ دلسرد شدن و روی گرداندن از کلام خدا مقاومت به خرج می‌دهند.

۲. لوقا ۱۸:‏۳۸: «بر من ترحّم فرما.» مانند آن گدای نابینا که بر سر راه نشسته بود دعا کنید: «ای عیسی، ای پسر داوود، بر من ترحّم فرما!»
مطالعۀ کتاب‌مقدس به ما کمک می‌کند تا هر روز حواسمان به قصور و کوتاهی خودمان باشد، تا هر روز توبه کنیم و هر روز خودمان را یکبار دیگر زیر چتر فیض مسیح قرار دهیم. دعا کردن عاملی است که موجب می‌گردد در مسیرِ مبهوت ماندن از فیض مسیح باقی بمانیم و روحیۀ تواضع حقیقی در ما به بار بنشیند.

۳. یعقوب ۱:‏۲۲: «لکن کنندگانِ کلام باشید نه فقط شنوندگان.» مرا به‌جای آورندۀ کلامت گردان!
دعا کنید که خدا چشمانتان را بگشاید تا شگفتیهای کلامش را ببینید، تا بسنده بودن فیض خدا به شما یادآوری شود تا در نتیجه‌اش تغییر و دگرگونی واقعی در زندگی‌تان پدید آید. از خدا بخواهید اجازه دهد بذر کلام خدا در شما میوۀ حقیقی و شایان توجه به بار آورد و این میوه در محبت ایثارگرانۀ شما به دیگران مشهود باشد. از خدا بخواهید، در نتیجۀ زمانی که برای خواندن و مطالعۀ کلامش صرف می‌کنید، شما را به طرز چشمگیری مهربان و بامحبت گرداند.

۴. لوقا ۲۴:‏۴۵: «در آن وقت، ذهن ایشان را روشن کرد تا کُتب را بفهمند.» چشمانم را به عیسی بگشا!
این طریق دیگری است که می‌توانیم دعا کنیم تا خدا چشمانمان را خاص‌تر به شگفتیهای کلامش بگشاید. اعمال خدا همچون رشته کوه‌های عظیم و پرشکوه در کتاب‌مقدس هویدا هستند. اما آن رفیع‌ترین قلۀ و دورنمای باعظمت همانا شخصِ عیسی مسیح، پسر خدا، و کاری است که او به انجام رساند. هدف از خواندن و مطالعۀ کتاب‌مقدس این است: شناختن عیسی و حظّ بردن از او.
چشم از عیسی برندارید.
تا زمانی که ارتباط هر آیه‌ای را که مطالعه می‌کنیم با شخصِ عیسی و کار او مشاهده نکنیم، هنوز مهم‌ترین جنبه از مطالعه و خواندن کلام خدا را تکمیل نکرده‌ایم.

شبان دیوید ماتیاس


— 
Thursday, May 31, 2018 —

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →