آیا خدا نگه داشتن سبت را برای مسیحیان لازم می داند؟

آیا خدا نگه داشتن سبت را برای مسیحیان لازم می داند؟

آیا خدا نگه داشتن سبت را برای مسیحیان لازم می داند؟

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →