نشانه های فرا رسیدن آخر زمان چیست؟

image_pdfimage_print
نشانه های فرا رسیدن آخر زمان چیست؟
نشانه های فرا رسیدن آخر زمان چیست؟
متی فصل ۲۴ آیه های ۵ تا ۸ به ما نشانه های مهمی می دهد تا بتوانیم نزدیک شدن زمانهای آخر را تشخیص دهیم: “چون بسیاری آمده، خواهند گفت که مسیح هستند و عدۀ زیادی را گمراه خواهند کرد. از دور و نزدیک خبر جنگها به گوشتان خواهد رسید. اما پریشان نشوید زیرا جنگها اتفاق خواهند افتاد اما آخر دنیا در آن زمان نیست قومها و ممالک جهان با یکدیگر به ستیز برخواهند خاست. در جایهای مختلف، قحطی و زمین لرزه روی خواهد داد. ولی اینها پیش درآمد بلاهای بعدی است”. زیاد شدن مسیح های دروغین، زیاد شدن جنگها، مرض ها و بلاهای آسمانی-اینها نشانه های زمانهای آخر است. در این قسمت، با وجودیکه به ما هشدار داده شده است، اما نباید فریب بخوریم، چون این وقایع تازه شروع درد است و انتها هنوز نیامده است.

بعضی از مفسرین به هر زمین لرزه، هر شورش سیاسی، و هر حمله ای به اسراییل بعنوان علامت اینکه زمانهای آخر بزودی اتفاق می افتد، اشاره می کنند. در حالیکه ممکن است این وقایع نزدیک شدن آخر زمان را نشان بدهند، اما دلیل این نیست که الزاما زمانهای آخر فرا رسیده است. پولس رسول هشدار می دهد که علامت زمانهای آخر افزایش تعالیم غلط است. ” اما روح‌القدس صریحاً می‌فرماید که در زمانهای آخر، برخی در کلیسا از پیروی مسیح رویگردان شده، بدنبال معلمینی خواهند رفت که از شیطان الهام می‌گیرند ” (اول تیموتائوس فصل ۴ آیه ۱). روزهای آخر بعنوان “زمان خطرناک” توصیف شده، چون بطور روز افزون انسانها شخصیت شریر بخود می گیرند و بر ضد حقیقت می شوند (دوم تیموتائوس فصل ۳ آیه های ۱ تا ۹؛ دوم تسالونیکیان فصل ۲ آیه ۳).

نشانه های دیگر بازسازی هیکل (معبد) یهودیان در اورشلیم، دشمنی روزافزون بر علیه اسرائیل، و گرایش و پیشروی به طرف حکومت جهانی است. علامت خیلی واضح زمانهای آخر جمع شدن قوم اسراییل بعنوان یک ملت است. در سال ۱۹۴۸ میلادی اسرائیل برای اولین بار بعد از سال ۷۰ میلادی به عنوان یک کشور مستقل شناخته شد. خدا به ابراهیم وعده داد که نسل او کنعان را به “مالکیت ابدی” خواهد داشت (پیدایش فصل ۱۷ آیه ۸)، و حزقیال احیای جسمانی و روحانی اسراییل را پیشگویی کرد (حزقیال فصل ۳۷). با توجه به پیشگویی ها در مورد آخر زمان، اسراییل در سرزمین خودش بعنوان یک ملت شناخته شود چراکه اسراییل در فرجام شناسی (علم مطالعه سرنوشت نهایی بشر) نقش بسیار مهمی دارد (دانیال فصل ۱۰ آیه ۱۴، فصل ۱۱ آیه ۴۱؛ مکاشفه فصل ۱۱ آیه ۸).

با شناخت این نشانه های، می توانیم در مورد انتظارمان از زمانهای آخر حکمت و تشخیص بیشتری داشته باشیم. ما نباید هر واقعه ای را به عنوان علامت زمانهای آخر تلقی کنیم. خدا به ما اطلاعات کافی داده است تا آماده باشیم و این آماده باش بودن همان چیزی است که خدا از ما می خواهد و ما با صدای بلند این آواز را می خوانیم: “آمین! ای عیسای خداوند، بیا!” (مکاشفه فصل ۲۲ آیه ۲۰).

منبع: www.gotquestions.org

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →