در رابطه با دوران مصیبت بزرگ، ربوده شدن در چه زمانی اتفاق می افتد؟

در رابطه با دوران مصیبت بزرگ، ربوده شدن در چه زمانی اتفاق می افتد؟

در رابطه با دوران مصیبت بزرگ، ربوده شدن در چه زمانی اتفاق می افتد؟

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →