بمن بگو آینده ام چـه خواهـد شـد ؟

همه فالگیران از میرزا ممد رمال بیسواد گرفته تا زن کولی کفگیر و ملاقه فروش تا گیرندکان فال حافظ تا فلان مادام با قهوه تا خانم فرنگ رفته ای که با کره کریستالی فالگیری میکنند رونـق بازارشان را مدیون تصورغلط عده ای میدانند که فکر میکنند تمام رمز و راز آینده شان در کف دست اینهاست !!!!!!!
.

فالگیران هم ادعا میکنند با نخود و شمع و آینه واستخوان و دیدن ستاره متولدین فلان ماه و کتاب حافظ و قهوه و ورق و رمل و اسطرلاب و سرکتاب و کف بینی و غیبگویی و اتصال با کائنات از طریق انرژی فلان سیاره در فلان ساعت و کره کریستالی همه حقایق نانوشته عالم غیب را میدانند و درکمال صداقت بما میگویند و ما هم بعد ازین آینده را مثل کف دست مان میدانیم که دقیقا فردا چه خواهد شد !!!التماس خیلی تفکر
.
.
دوست عزیز فکر نمیکنید وقت آن رسیده از خودمان سوال کنیم
آیا خدا با من قهر ست و با من رو دروایسی دارد؟
آیا خدا نمیتواند با خــودم در مورد خودم حرف بزند؟
آیا خدا آینده مرا که مسئول واقعی زندگی ام هستم را بخودم نمیگوید ولی به یک فالگیر غریبه بی مسئولیتی که قط با دریافت پول حرف میزند میگوید ؟
.
سوال مهمتر:
آیا فالگیران این اطلاعات را مستقیما ازدست خدا میگیرند ؟ و با خدا داد و ستد دارند؟ یا جاسوسانی دارند که دور از چشم خدا یواشکی به اتاق بایگانی پرونده های سـری خدا میروند و اطلاعات پرونده ما را برمیدارند و مخفیانه به این فالگیران میدهند ؟ و اینها هم حتما بعد از گرفتن پول آنرا در اختیار ما میگذارند؟؟؟ بازهم التماس تفکر

.
ما غریزه ” نیاز به آگاهی” داریم فالگیران این نیاز طبیعی را درجهت منافع فاسد خود بهره برداری میکنند . مانند روسپیگری که افرادی غریزه طبیعی” نیاز جنسی ” را در جهت منافعشان به یک شغل کاذب و ناهنجار اجتماعی تبدیل کرده اند.
.
.
مبارزه اجتماعی با خرافات فالگیری تابحال به نتیجه ای نرسیده چنانکه فرانسه با بزرگترین انقلاب فرهنگی و ریشه کن ساختن بیسوادی و دارا بودن بالاترین آمار افراد کتابخوان بزرگترین مرکزجهانی خرافات و کانون اصلی و معتبر فالگیران است وسالیانه میلیونها قفل دخیل شدنی از اطراف رودخانه سین در پاریس جمع میشود.
.

تنها راه مبارزه با فالگیری اینست که شخص شما هرگز فال نگیرید . آنوقت دنیای خودتان را به وسعت خودتان از جهل و خرافات پاک سازی کرده اید . لطفا نظر خودتان را بیشتر از یک فالگیر قبول داشته باشید .
.
کلام خدا به کلیسا میگوید: در میان تو نه فالگیر باشد و نه غیب گو و نه افسونگر و نه جادوگر. تثنیه ۱۸ : ۱۰ .