آیا یک مسیحی می تواند بوسیله ارواح پلید تسخیر شود؟

آیا یک مسیحی می تواند بوسیله ارواح پلید تسخیر شود؟

آیا یک مسیحی می تواند بوسیله ارواح پلید تسخیر شود؟

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →