پسران خدا و دختران انسان ها در پیدایش فصل ۶ آیه های ۱ تا ۴ چه کسانی بودند؟

پسران خدا و دختران انسان ها در پیدایش فصل 6 آیه های 1 تا 4 چه کسانی بودند؟

پسران خدا و دختران انسان ها در پیدایش فصل ۶ آیه های ۱ تا ۴ چه کسانی بودند؟

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →