بررسی نامهای خداوند

image_pdfimage_print

بررسی نامهای خداوند

خدا مرد است یا زن؟

ادونای

لغت فوق به معنای خداوند من می‌باشد.

اَدونای جمع کلمه اَدونی و به معنای مالک و حاکم بر انسانها می‌باشد. استفاده از این لغت به صورت جمع به دلیل احترام گذاشتن بوده است. استفاده این کلمه بصورت مفرد معمولا برای نامیدن اشخاص استفاده می‌شده است. نام یَهوه برای قوم بنی اسرائیل از تقدس و اهمیت بسیار برخوردار بوده و به جای آن از کلمه ادونای استفاده می‌گردیده و برای این منظور حروف کلمه یَهوه را طوری کنار هم قرار می‌دادند که دارای تلفظ ادونای باشد. مسیح در عهد جدید با استناد به مزامیر داود، خود را اَدونای می‌نامد.
توضیحات:
در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه اَدونای به «خداوند» ترجمه شده است.

منابع کتاب مقدس: مزامیر باب ۲ و ۱۱۰ – متی باب ۲۲ – اشعیا باب ۷

منبع: رازگاه

About Zahra - Shiroyeh - Roya زهرا شیرویه - رویا

View all posts by Zahra - Shiroyeh - Roya زهرا شیرویه - رویا →