دلائل اثبات قیام عیسی مسیح چیست؟

image_pdfimage_print

به چه دلائلی می ‌دانیم که عیسی مسیح قیام کرده است؟

قبر خالی مسیح سند محکم تاریخی است که واقعه قیام حقیقت دارد
لوقا ۲۴: ۱- ۶
واقعه باز شدن قبر مسیح کار انسان نبود بلکه تمام دلائل علمی، قضائی و حقوقی ثابت می‌کند که خدا قبر مسیح را که تنها قبر گشوده شده جهان است، باز کرده است!
تبدیل روز مقدس و عبادتی شنبه به یکشنبه (روز مخصوص پرستش مسیحیان) ثابت می‌کند که واقعه قیام حقیقت دارد
مرقس ۱۶: ۲
هر علتی را معلولی است. چرا باید روز عبادتی مسیحیان یهودی از شنبه به یکشنبه تغییر می‌کرد؟
دلیل شواهد عینی، کافی و نیک‌نام، شهادت می‌دهد که واقعه قیام حقیقت دارد.
اول‌ قرنتیان ۱۵: ۵- ۸
مسیح زنده ظرف ۴۰ روز پس از قیام، لااقل ۱۱ بار به افراد مختلف در مکانهای مختلف ملاقات کرد و بیش از ۵۰۰ نفر شاهد زنده با او روبرو شدند.
وجود کتاب عهد جدید (‌انجیل مسیح) دلیل روشنی است که بدون قیام مسیح چنین انجیلی را در دسترس نداشتیم.
پیام خبر خوش انجیل بدون قیام عیسی مسیح، بی‌معنی، باطل و بی‌ارزش بود!
اول‌ قرنتیان ۱۵: ۱۲- ۲۰
وجود حیات تازه و زنده که عیسای زنده به پیروانش می‌دهد دلیل بر قیامت مسیح می‌ باشد.
یوحنا ۱۴: ۱۹
افسسیان ۲: ۱و۶
میلیونها میلیون مسیحی واقعی شهادت می‌ دهند که چه طور از مرگ روحانی قیام نموده و در حیات مسیح زنده شریک شده‌اند.
فیلیپیان ۳: ۱۰
اطمینانی که مسیحیان نسبت به قیامت و تصاحب حیات ابدی را دارد، ثمره دیگری از قدرت قیام مسیح است.
اول‌ قرنتیان ۱۵: ۲۰- ۲۲
رومیان ۸: ۱۱
مسیح نخست‌ زاده و نوبر قیام واقعی از مردگان است که قیامت آینده را برای ما واقعی می‌سازد.

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →