بررسی نام های خداوند

image_pdfimage_print

بررسی نام های خداوند

آیا تا بحال کسی خدا را دیده است؟

ال الوهی اسرائیل El-elohe-Israel
لغت فوق به معنای خداوند خدای اسرائیل می‌باشد.

اِل اِلوهی اِسرائیل به مفهوم خداوند خدای اسرائیل است، می‌باشد. یعقوب، پس از آنکه در شهر شکیم، در زمینی که از خانواده حمور خریده بود، قربانگاهی برای خداوند بنا کرد و آنرا ایل الوهی اسرائیل نامید.
توضیحات:
در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه اِل اِلوهی اِسرائیل به «ایل الوهی اسرائیل» ترجمه شده است و تنها یک بار در عهد قدیم از آن اسم برده شده است.

منابع کتاب مقدس: پیدایش باب ۳۳

منبع: رازگاه

About Zahra - Shiroyeh - Roya زهرا شیرویه - رویا

View all posts by Zahra - Shiroyeh - Roya زهرا شیرویه - رویا →