موعظه کوتاه معنای عیسی پسر خداست ۱۷ ۰۴ ۲۰۱۶

image_pdfimage_print

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →