آیا ما پس از مرگ به یک فرشته تبدیل می شویم؟

image_pdfimage_print

فرشتگان موجوداتی هستند که بویسله خدا آفریده شدند (کولسیان فصل ۱ آیه های ۱۵ تا ۱۷) و کاملاً متفاوت از انسانها هستند. آنها ماموران ویژه خدا هستند تا نقشه او را اجرا کنند و به پیروان مسیح خدمت رسانند (عبرانیان فصل ۱ آیه های ۱۳ تا ۱۴). هیچ اشاره ای به این موضوع نیست که فرشتگان پیشتر انسان یا چیز دیگری بوده اند بلکه آنان به عنوان فرشته آفریده شده اند. فرشتگان نیازی به آن رستگاری که مسیح آمد تا برای نسل بشر مهیا سازد ندارد و نمی توانند آن را تجربه کنند. اول پطرس فصل ۱ آیه ۱۲ اشتیاق آنان را برای مطالعه انجیل توصیف می کند، اما انجیل برای آنان نیست که تجربه اش کنند. اگر آنها پیشتر انسان بودند، مفهوم نجات برایشان به صورت یک راز نمی شد و خودشان آن را تجربه می کردند. بله، آنان شادی می کنند که یک گناهکار به سوی مسیح باز می گردد (لوقا فصل ۱۵ آیه ۱۰) اما نجات در مسیح برای آنان نیست.

در نهایت، بدن شخص ایماندار به مسیح خواهد مُرد. بعد چه اتفاقی میافتد؟ روح ایماندار نزد مسیح خواهد رفت (دوم قرنتیان فصل ۵ آیه ۸). ایماندار یه یک فرشته تبدیل نمی شود. جالب است که هم ایلیا و هم موسی در “کوه تبدیل” دارای ظاهری قابل تشخیص بودند. آنها به فرشتگان تغییر شکل نداده بودند، بلکه همانطوری که بودند ظاهر شدند البته به صورت جلال یافته و برای پطرس، یعقوب، و یوحنا قابل تشخیص بودند.

پولس در اول تسالونیکیان فصل ۴ آیه های ۱۳ تا ۱۸ به ما می گوید که ایماندارانِ در مسیح در عیسی خوابیده اند: به عبارتی دیگر، بدنهایشان مرده، اما روحشان زنده است. این آیه به ما می گوید که هنگامیکه مسیح بازمی گردد، ایمانداران مرده را با خود خواهد آورد، و آنگاه بدنهایشان برخواهند خواست، و همچون بدن قیام کرده مسیح تازه خواهند شد، تا با روحشان که او با خود می آورد ملحق شوند. تمام ایمانداران در مسیح که در هنگام بازگشت مسیح زنده هستند بدنهایشان تبدیل خواهد شد تا شبیه مسیح شوند، و روحشان کاملاً تازه خواهند شد به طوریکه دیگر طبیعت گناه آلود را نخواهند داشت.

تمام ایمانداران در مسیح همدیگر را خواهند شناخت و برای همیشه با خداوند زندگی خواهند کرد. ما او را تا به ابد خدمت خواهیم کرد اما نه به عنوان فرشته، بلکه همراه با فرشتگان. خداوند را به خاطر امید زنده ای که برای ایمانداران در عیسی مسیح فراهم آورده شکر می کنیم.

بیشتر بخوانید :

اشتراک گذاری :
 • 11
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  11
  Shares

About محمد حسین حیدری - mohammad hossein heidari

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by محمد حسین حیدری - mohammad hossein heidari →

دیدگاهتان را بنویسید