اطلاعاتی درباره کتاب پیدایش

image_pdfimage_print

پیدایش Genesis
این کتاب در مجموع دارای ۵۰ فصل و ۱۵۳۳ آیه می‌باشد. کتاب پیدایش در اصل به زبان عبری نوشته شده و در زبان عبری (bereshit) نامیده می‌شود که به مفهوم ”در ابتدا“ می‌باشد؛ در واقع این یک نام مناسب برای کتابی است که بیان کننده ابتدای آفرینش است. اما کتاب پیدایش در حدود ۲۵۰ سال قبل از میلاد مسیح به زبان یونانی ترجمه گردید و یونانیها نام این کتاب را (geneseos) گذاشتند که به مفهوم ”منشاء“ یا ”سرآغاز“ است و به درستی که در ترجمه فارسی از واژه کاملا مناسب ”پیدایش“ برای این کتاب استفاده شده است.

شرح حال
کتاب پیدایش شرح حال منشاء زمین و نژاد انسان است. این کتاب سرآغازی از تاریخ قوم اسرائیل به عنوان قوم برگزیده خداوند نیز هست. پیدایش نه تنها نشان دهنده کار مستقل و منحصر بفرد خداوند در آفرینش و گزینش قوم اسرائیل میباشد، بلکه همچنین نشان دهنده تدارک کار خداوند برای فدیه گناهان انسان است که در عهد جدید به انجام میرسد، و این فدیه در نهایت از طریق خدمت و قربانی شدن عیسی مسیح امکان پذیر میگردد؛ از اینرو کتاب پیدایش پایه و اساسی برای درک سایر قسمتهای کتاب مقدّس نیز هست.

نویسنده
پنج کتاب نخست عهد عتیق ”پنتاتوک“ یا تورات نامیده میشود که به معنی ”کتب پنجگانه“ یا ”اسفار پنجگانه“ است. یهودیان بصورت سنتی، موسی را نویسنده پنتاتوک میدانند، موسی حدود ۱۵۰۰ سال قبل از میلاد متولد شد. در نتیجه کتاب پیدایش باید در حدود سال ۱۴۰۰ قبل از میلاد نوشته شده باشد. هرچند موسی اولین نویسنده کتاب تورات بود، اما احتمال به یقین پس از مرگ موسی، این نوشته‌ها توسط یک یا چند نفر از معاصران موسی ویرایش و به شکل نهایی در آمده است. یقینا قسمتی از این نوشته‌ها از قبیل ثبت مرگ موسی، نباید توسط وی نوشته شده باشد.

مدت زمان تاریخی
کتاب پیدایش گسترده‌ترین زمان تاریخی را در میان کتابهای عهد قدیم دارد. در واقع از تاریخ پیدایش هستی شروع و تا سال ورود قوم اسرائیل به مصر را در بر می‌گیرد (در حدود ۱۸۰۰ قبل از میلاد).

منبع: رازگاه

About Zahra - Shiroyeh - Roya زهرا شیرویه - رویا

View all posts by Zahra - Shiroyeh - Roya زهرا شیرویه - رویا →