اطلاعاتی درباره کتاب اول سموئیل

image_pdfimage_print

کانون <a href=کتاب مقدس چیست؟”/>

اول سموئیل First Samuel
کتاب اول سموئیل نیز از جمله کتابهای تاریخی در عهد قدیم است که از ۳۱ فصل و ۸۱۰ آیه تشکیل شده و نام خود را از آخرین ”داور“ اسرائیل گرفته است. سموئیل پس از موسی، اولین نبی قوم اسرائیل بود (اول سموئیل ۹: ۶-۹، ۱۹؛ اعمال ۳: ۲۴). هر چند مهمترین دستاورد سموئیل، فراهم نمودن رژیم سلطنتی اسرائیل و رهبری اسرائیل در طی گذار از حاکمیت داوران به حاکمیت پادشاهان بود.
اول سموئیل در ارتباط با استقرار یک نظام سیاسی جدید قرار دارد که توسط خداوند ایجاد شده و رهبری آنرا یک انسان به عهده دارد. در طی دوران زندگی سموئیل ما شاهد ظهور رژیم سلطنتی و فاجعه حزن انگیز اولین پادشاه آن، شائول هستیم.

نویسنده
نویسنده کتابهای اول و دوم سموئیل، مانند نویسنده کتاب یوشع و داوران ناشناخته باقی مانده است؛ اما این امکان وجود دارد که بخشی از این کتاب توسط خود سموئیل به نگارش درآمده باشد، گرچه ما به این امر آگاه هستیم که نویسنده حقیقی این کتابها روحالقدس است.

گذار تاریخی
کتابهای اول و دوم سموئیل در ابتدا بصورت یک کتاب واحد و همانند الباقی کتابهای عهد قدیم در اصل به زبان عبری نوشته شده است. اول سموئیل در بر گیرنده تاریخ اسرائیل از تولد سموئیل در حدود سال ۱۱۰۰ قبل از میلاد تا مرگ شائول اولین پادشاه اسرائیل در حدود سال ۱۰۰۰ قبل از میلاد است. و هر دو کتاب اول و دوم سموئیل حدوداً پس از مرگ سلیمان پادشاه نوشته شده است.
کتاب اول سموئیل ثبت کننده استقرار نظام جدید سلطنتی در اسرائیل در حدود ۱۰۵۰ قبل از میلاد است. سموئیل نبی برای سالها قوم اسرائیل را در مقام نبی، کاهن، و داور هدایت و رهبری نمود. وقتی مردم مانند سایر اقوام، تقاضای پادشاه کردند؛ خداوند سموئیل را برای مسح شائول به عنوان اولین پادشاه اسرائیل هدایت کرد؛ و وقتی شائول از خداوند روی برگرداند، داود توسط سموئیل برای جانشینی شائول مسح گردید.
داود پس از کشتن جلیات به دربار شائول راه یافت و خیلی زود به فرماندهی سپاه شائول انتخاب گردید. اما حسادت شائول نسبت به داود سبب شد تا داود فراری شود. کتاب با مرگ شائول پایان گرفته و به پادشاهی داود نظر می‌اندازد.

وقایع
وقایع کتاب اول سموئیل مدت زمانی در حدود ۱۱۰ سال را پوشش می‌دهد، از دوران داوران از هنگام تولد سموئیل نبی در حدود ۱۱۲۰ قبل از میلاد شروع و تا مرگ شائول در سال ۱۰۱۱ قبل از میلاد ادامه می‌یابد. ما شاهد تولد سموئیل، فرا خواندگی وی توسط خداوند برای خدمت به عنوان یک نبی، ظهور و سقوط شائول پادشاه، و مسح و رشد داود هستیم.
تمامی این وقایع در سرزمین اسرائیل رخ می‌دهد که توسط قوم تسخیر شده بود اما تعدادی از اقوام دیگر نیز شروع به سکونت و همزیستی با اسرائیل می‌کنند که اغلب سبب جنگ و زوال ایمان قوم اسرائیل می‌شدند.

منبع: رازگاه

بیشتر بخوانید :

اشتراک گذاری :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

About Zahra - Shiroyeh - Roya زهرا شیرویه - رویا

View all posts by Zahra - Shiroyeh - Roya زهرا شیرویه - رویا →

دیدگاهتان را بنویسید