آیا محدودیتی برای طول عمر ما وجود دارد؟

image_pdfimage_print

بسیاری از افراد از پیدایش فصل ۶ آیه ۳ اینطور استنباط می کنند که محدودیتی ۱۲۰ ساله برای بشر تعیین شده است: “آنگاه خداوند فرمود: «روح من همیشه در انسان باقی نخواهد ماند، زیرا او موجودی است فانی و نفسانی. پس صد و بیست سال به او فرصت می‌دهم تا خود را اصلاح کند»”. اما فصل یازدهم پیدایش به افراد مختلفی اشاره می کند که بیش از ۱۲۰ سال عمر کردند. در نتیجه، برخی از مردم پیدایش فصل ۶ آیه ۳ را به عنوان یک قاعده کلی برداشت می کنند که محدوده سن انسان حداکثر ۱۲۰ سال قرار تعیین شده است. پس از طوفان نوح، طول عمر انسانها به طور چشمگیری کم می شود (پیدایش فصل ها ۵ و ۱۱ را با هم مقایسه کنید) و نهایتاً به کمتر از ۱۲۰ سال می رسد (پیدایش فصل ۱۱ آیه ۲۴). از آن زمان، تعداد اندکی از انسانها بیش از ۱۲۰ سال عمر کردند.

اما برداشت دیگری نیز از پیدایش فصل ۶ آیه ۳ وجود دارد که به نظر با زمینه و مفهوم متن سازگارتر است، بدین گونه که پیدایش فصل ۶ آیه ۳ در واقع اطلاعیه خداوند مبنی بر وقوع طوفان بعد از ۱۲۰ سال از زمان هشدار خداوند، می باشد. پایان یافتن روزهای بشر اشاره ای است به خودِ بشریت که در طوفان نابود می شود. برخی از افراد با این تفسیر اختلاف نظر دارند چون خدا وقتی که نوح ۵۰۰ ساله بود (پیدایش فصل ۵ آیه ۳۲)، به او فرمان داد تا کشتی را بسازد و زمانی که نوح ۶۰۰ ساله بود، طوفان آمد (پیدایش فصل ۷ آیه ۶)؛ و این مدت زمان ۱۰۰ سال بود و نه ۱۲۰ سال. اما مشخص نیست که اعلامیه خدا در پیدایش فصل ۶ آیه ۳ در چه زمانی بوده است. دوم اینکه، پیدایش فصل ۵ آیه ۳۲ زمانی نیست که خدا به نوح دستور ساخت کشتی را داد، بلکه سنی را عنوان می کند که نوح صاحب سه پسر شد. کاملاً محتمل است که خدا زمان طوفان را ۱۲۰ سال بعد تعیین کرده و آنگاه چند سال منتظر ماند تا اینکه فرمان ساخت کشتی را به نوح بدهد. در هر حال، فاصله صد ساله بین پیدایش فصل ۵ آیه ۳۲ و پیدایش فصل ۷ آیه ۶ به هیچ وجه تضادی با ۱۲۰ سالی که در پیدایش فصل ۶ آیه ۳ گفته شده، ندارد.

صدها سال پس از طوفان، موسی می گوید: “عمر ما هفتاد سال است و اگر قوی باشیم، شاید به هشتاد سال برسد. ولی در طول این مدت چیزی جز درد و رنج نصیب ما نمی‌شود. هر آن ممکن است عمرمان بسرآید و به عالم دیگر پرواز کنیم” (مزامیر فصل ۹۰ آیه ۱۰). نه پیدایش فصل ۶ آیه ۳ و نه مزامیر فصل ۹۰ آیه ۱۰محدوده سنی ای نیست که خدا برای بشر قرار داده باشد. پیدایش فصل ۶ آیه ۳ پیشگویی زمان وقوع طوفان است. مزامیر فصل ۹۰ آیه ۱۰ صرفاً می گوید که به عنوان یک قاعده کلی، مردم ۷۰ تا ۸۰ سال عمر می کنند (که امروزه نیز همین گونه است).

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →