چه وقت و چگونه دعا کنیم؟

image_pdfimage_print

عیسی به پیروان خود دعاهائی تعلیم نداده است که مجبور باشند هر روز در ساعات مخصوص و در وقت معینی در حالی که روی خود را به طرف بخصوصی گردانیده اند این دعاها را به زبان عبری یا یونانی تکرار کنند. برعکس به ایشان فرمود که همانطوریکه فرزندان درهرزمان و مکانی که مایل باشند به نزد پدر خود میروند و با او سخن میگویند آنها نیز مانند فرزند به حضور خدابروند و به زبان مادری خودشان با او سخن گویند.طرز دعا کردن اهمیت زیادی ندارد ولی مهم این است که خدا را با صمیمیت و با تمام فکر و قلب خود عبادت کنیم.(متی۵:۵-۱۵ و یوحنا۲۳:۴ و ۲۴) مسیحیان هنگامی که با سایر ایمانداران در ساختمان کلیسای خود اجتماع مینمایند دعا میکنند و همچنین با خانواده خود در منزل و یا وقتی مشغول کار روزانه خود هستند در سکوت دعا مینمایند.

بسیاری از مسیحیان عادت دارند هر روز بطور انفرادی قسمتی از کتاب مقدس را بخوانند و دعا کنند.آنها در دعاهای خود خدا را برای نعمات فراوانش سپاس میگویند به گناهان خود اعتراف نموده بخشش میطلبند و برای شفای بیماران و نجات بی ایمانان دعا میکنند. همچنین برای حکام و فرمانروایان خود و برای صلح جهان دعا میکنند.

عیسی فرمود که ما باید همیشه دعا کنیم.(لوقا ۱:۱۸) چون عیسی مسیح در روز یکشنبه از مرگ قیام کرد روز یکشنبه برای مسیحیان روز مقدسی است. عبادت در کلیساها معمولا در روز یکشنبه انجام میگیرد ولی در روزهای دیگر نیز جلسات عبادتی وجود دارد. در جلسات عبادتی کلیسا کتاب مقدس قرائت و سرودهای روحانی سرائیده میشود و شبان یا کشیش کلیسا موعظه میکند. اگر شما مایل باشید در جلسه عبادتی مسیحیان شرکت نمائید مطمئنا یکی از دوستان مسیحی شما میتواند شما را به کلیسای خود ببرد.

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید