اطلاعاتی درباره کتاب یوئیل

image_pdfimage_print

کتاب یوئیل Joel
کتاب یوئیل دومین کتاب ثبت شده از دوازده کتاب مرتبط با انبیای کوچک در عهد قدیم است و از نظر طبقه بندی در گروه کتابهای نبوتی قرار گرفته و از ۳ فصل و ۷۳ آیه تشکیل شده است.

نویسنده
همانطور که تقریبا در مورد تمام کتابهای نبوتی صادق است کتاب یوئیل نیز نام خود را از نویسنده کتاب گرفته و فصل یک آیه یک بوضوح هویت نویسنده را اعلام می‌کند، ”کلام خداوند که بر یوئیل بن فَتُوئیل نازل شد“. کتاب یوئیل صرفا قسمت کوچکی از زندگی یوئیل را بر ما آشکار می‌سازد. او نقطه نظرات خود را در مورد کاهنان و معبد در این کتاب ثبت کرده و نشان می‌دهد که با آداب و سنن عبادتی در یهودا کاملا آشنایی دارد.

تاریخچه
در کتاب مقدّس به یوئیل نبی فقط در همین کتاب و کتاب اعمال ۲: ۱۶ اشاره شده است؛ با ماخذهایی که خود یوئیل در کتاب عهد قدیم به آنها اشاره کرده است نمیتوان او را مورد شناسایی تاریخی قرار داد. و از اینرو تاریخ دوران خدمت یوئیل ناشناخته باقی مانده است؛ برخی از محققین کتاب مقدّس بر این باورند که او در قرن هشتم یا نهم قبل از میلاد زندگی میکرده، در صورتیکه دیگران بر این باورند که او در قرن پنجم قبل از میلاد زندگی میکرده است، یعنی مدت زمانی پس از بازگشت یهودیان تبعیدی از بابل میزیسته و نگرانی یوئیل برای یهودا و اورشلیم نشان می‌دهد که او در یهودا خدمت می‌کرده است.

دوران تاریخی
تعیین تاریخ نگارش کتاب یوئیل همچنان یکی از سخت‌ترین کارها برای محققان عهد قدیم باقی مانده است. زیرا بر خلاف اغلب نویسندگان کتابهای نبوتی، یوئیل هیچ نشانه صریح و روشنی از زمان خود ارائه نداده و به طور خاص، حتی از ذکر پادشاهان حاکم در آن دوران نیز خودداری کرده است و همین امر یکی از قانع کننده‌ترین استدلالها برای تاریخ گذاری نگارش کتاب یوئیل است؛ از اینرو محققین بر این باورند که یوئیل در دورانی می‌زیسته که عَتَلْیا به عنوان ملکه بر یهودا حکمرانی می‌کرده و اسرائیل فاقد پادشاه بوده است (در حدود سال ۸۳۵ قبل از میلاد) و پس از مرگ عَتَلْیا نیز یوآش نوه وی کودکی بیش نبود و لذا یهویاداع کاهن در منصب حاکم بجای یوآش حکومت می‌کرد.
در این کتاب همچنین اشارات فراوانی به کاهنان، مراسم معبد، و سایر اقوام از قبیل صور و صیدون (فنیقی‌ها)، مصر، فلسطین، و ادوم می‌شود که برجسته کننده نگارش کتاب در اواخر قرن نهم قبل از میلاد است. این تاریخ نشان می‌دهد که یوئیل یکی از اولین نویسندگان کتابهای نبوتی و تقریبا معاصر با الیشع نبی بوده است.

زمینه
چیزی که معلوم است این است که یوئیل یک لشکر عظیم از ملخهایی را توصیف کرده که در طی مدت زمانی مابین قرن نهم و پنجم قبل از میلاد به یهودا هجوم میآورند. یوئیل در این هجوم هشداری را از جانب خداوند میبیند. از نظر یوئیل خسارتی را که ملخها سبب آن شدهاند یک پیش زمینه از ”روز بزرگ و هولناک خداوند“ است (یوئیل ۲: ۳۱).

کاربرد
یوئیل میگوید بلای ملخ هشداری از جانب خداوند به اسرائیل است که اگر توبه نکنند، داوری بزرگتری بر آنها نازل خواهد شد. از اینرو انگیزه یوئیل بر اساس دعوت به توبه است زیرا احیا و برکت فقط هنگامی بر مردم جاری خواهد شد که توبه کرده و بسوی خداوند بازگشت کنند.

منبع: رازگاه

About Zahra - Shiroyeh - Roya زهرا شیرویه - رویا

View all posts by Zahra - Shiroyeh - Roya زهرا شیرویه - رویا →