اطلاعاتی درباره کتاب عوبدیا

image_pdfimage_print

کتاب عوبدیا Obadiah
کتاب عوبدیا نیز یکی از دوازده کتاب مرتبط با انبیای کوچک در عهد قدیم است و از نظر طبقه بندی در گروه کتابهای نبوتی قرار گرفته و از ۱ فصل و ۲۱ آیه تشکیل شده است.
در واقع این کتاب، هشداری به مردم متکبر ادوم درباره قریب الوقوع بودن داوری خدا بر آنها در آینده نزیک بود.

نویسنده
به احتمال زیاد این کتاب نیز نام خود را مانند سایر کتابهای نبوتی از نویسنده اقتباس کرده است؛ اما خارج از این کتاب کوتاه که توسط عوبدیا تالیف شده، هیچ اطلاعات دیگری درباره او وجود ندارد. در این کتاب به نظر می‌رسد عوبدیا هر کلمه را با معیاری بالا و همانند یک کیمیا به رشته تحریر درآورده است. ظاهرا گویا او قادر به توصیف خود یا خانواده‌اش به هیچ شکلی نبوده است. از اینرو وقتی دوازده شخصیت متفاوت در کتاب مقدس دارای نام عوبدیا هستند برای محققین کتاب عهد قدیم بسیار دشوار است که بگویند کدام یک از آنها نویسنده این کتاب است. هر چند هویت نهایی این نبی در سایه‌ای از ابهام قرار گرفته است اما نبوت او بر ضد قوم ادوم، به ما اجازه می‌دهد تا حداقل فرض کنیم که او در مکانی نزدیک به اورشلیم در پادشاهی جنوبی یهودا زندگی می‌کرده است.

تاریخچه
نبوت ثبت شده در این کتاب، واکنشی به خصومت اَدُوْم به یهودا در زمانی است که یهودا در تحت تاخت و تاز دشمنان بیگانه بود. حکایتی را که عوبدیا مینویسد به احتمال زیاد مربوط به هجوم و استیلای بابل بر یهودا در سال ۵۸۶ قبل از میلاد است که در اوج خود منجر به سقوط اورشلیم میشود. بخاطر شراکت و همدستی اَدُوْم در شکست یهودا، عوبدیا نبوت کرد که اَدُوْم یک روزی نابود خواهد شد اما یهودا دوباره احیا خواهد شد. بدینسان این نبوت برای اَدُوْم یک پیام داوری و برای یهودا پیامی از امید بود.

کاربرد
در کل، این کتاب مدعی داوری خدا بر قوم ادوم است و سبب می‌شود تا عوبدیا یکی از سه نبی عهد قدیم باشد که داوری خداوند را در درجه اول متوجه سایر اقوام می‌کند؛ ناحوم و حبقوق دو نبی دیگر هستند که نبوت آنها نیز در همین راستا قرار دارد.

جمع بندی
در حالی که سایر کتابهای نبوتی شامل عبارتهایی بر اساس داوری خداوند بر ضد ادوم و سایر اقوام می‌باشد، تمرکز منحصر به فرد عوبدیا اشاره به این حقیقت قابل توجه و ژرف و گرچه دشوار دارد که همانا در مورد رابطه انسان با خداست. وقتی مردم خودشان را از قوم خدا جدا کرده و یا خودشان را در مقابل قوم خدا قرار می‌دهند باید انتظار داوری خدا را داشته باشند.

منبع: رازگاه

About Zahra - Shiroyeh - Roya زهرا شیرویه - رویا

View all posts by Zahra - Shiroyeh - Roya زهرا شیرویه - رویا →