چرا کلام خدا تا این اندازه مهم است؟

image_pdfimage_print

۹ دلیل کتاب مقدسی

– زیرا فکر و ارادۀ خدا برای زندگی شما در آن نهفته است. 
(دوم تیموتائوس ۳ : ۱۶، ۱۷).

– برای شما که خادم عیسی مسیح هستید کلام خدا یگانه منبع اقتدار مطلق
الهی است.

– کل کلام خدا عاری از خطا است. 
«شریعت خداوند کامل است و جان را برمی گرداند. شهادات خداوند امین است و جاهل را حکیم می گرداند » 
(مزامیر ۱۹ : ۷).

– جزء به جزء کلام خدا عاری از خطا است. 
«تمامی کلمات خدا مُصفا [خالص و ناب] است. او به جهت متوکلانِ خود سپر است. به سخنان او چیزی می فزا، مبادا تو را توبیخ نماید و تکذیب شوی »
(امثال ۳۰ : ۵، ۶).

– کلام خدا کامل است. 
«زیرا هر کس را که کلام نبوت این کتاب را بشنود شهادت می دهم که اگر کسی بر آنها بیفزاید، خدا بلایای مکتوب در این کتاب را بروی خواهد افزود و هرگاه کسی از کلام این نبوت چیزی کم کند، خدا نصیب او را از درخت حیات و از شهر مقدس و از چیزهایی که در این کتاب نوشته است منقطع خواهد کرد» (مکاشفه ۲۲ : ۱۸، ۱۹).

– کلام خدا معتبر و مطلق است. 
«ای خداوند، کلام تو تا ابدالاباد در آسمانها پایدار است» 
(مزامیر ۱۱۹ : ۸۹).

– کلام خدا برای نیازهای شما کاملاً بسنده است.
«تا مرد خدا کامل و به جهت هر عملِ نیکو آراسته بشود»
(دوم تیموتائوس ۳ : ۱۶، ۱۷).

– کلام خدا آنچه وعده می دهد به انجام می رساند.
«همچنان کلام من که از دهانم صادر گردد خواهد بود. نزد من بی ثمر نخواهد برگشت، بلکه آنچه را که خواستم به جا خواهد آورد و برای آنچه آن را فرستادم کامران خواهد گردید» (اشعیا ۵۵ : ۱۱).

– کلام خدا شما را از نجات ابد یتان خاطرجمع می سازد 
«کسی که از خدا است کلام خدا را می شنود». 
(یوشع ۸ : ۴۷؛ ۲۰ : ۳۱).

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →