آیه قوت پنجشنبه ۴ اکتبر۲۰۱۸

image_pdfimage_print
غلاطیان باب ۱ آیه ۱۰
غلاطیان باب ۱ آیه ۱۰

غلاطیان باب ۱  آیه ۱۰


۱۰↵ آیا این سخن می‌رساند که من رضایت آدمیان را می‌خواهم؟ خیر! من فقط رضایت خدا را می‌خواهم. آیا قصدم خشنود ساختن مردم است؟ اگر تاکنون قصدم این بود خادم مسیح نمی‌بودم!

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →