اطلاعاتی درباره رساله تیطس Titus

image_pdfimage_print

کتاب تیطس نیز شامل یکی دیگر از نامه‌های پولس رسول و در کل از ۳ فصل و ۴۶ آیه تشکیل شده و آخرین رساله از سه رساله شبانی پولس محسوب می‌شود.
ظاهرا پولس هنگامی که در کریت مشغول بشارت مسیحیت بود با تیطس در این جزیره آشنا می‌شود، پس از آن او تیطس را در آنجا باقی می‌گذارد تا به سازماندهی نو ایمانان بپردازد. پولس این نامه را توسط زیناس و اپلس که در تدارک یک سفر بودند به کریت فرستاد تا بدینوسیله به تیطس اقتدار و تعالیم کافی در مقابله با مخالفان را بدهد، همچنین این نامه شامل دستوراتی در مورد ایمان و رفتار اخلاقی، و هشدار در مورد معلمان دروغین است.

نویسنده
پولس خود را به عنوان نویسنده رساله تیطس معرفی کرده، و خود را ”پولس، غلام خدا و رسول عیسی مسیح می‌خواند“ (۱: ۱). به علت شباهت محتوا و کلمات در این رساله، اعتقاد بر این است که تیطس در زمان نگاشته شدن رساله اول تیموتائوس یا کمی زودتر از آن نوشته شده است. به هر حال این رساله پس از آزاد شدن پولس از اولین دوران زندان خود در روم و در زمانی بین نگاشته شدن رساله اول و دوم تیموتائوس نوشته شده و نه بعد از دوم تیموتائوس. اگر چه تعیین تاریخ دقیق آن ممکن نیست ولی بین سال ۶۳ و ۶۶ میلادی می‌تواند باشد؛ احتمالاً مکان نوشته شدن آن نیزمکادونیه بوده است.

زمینه
پولس پس از ترک تیموتائوس در افسس که برای خدمت در آنجا مانده بود، به همراه تیطس به جزیره کریت رفت. جایی که تیطس برای رهبری و سازماندهی کلیساهایی در نظر گرفته شد که در سال‌های اولیه تاسیس خود بودند. بدون شک انجیل خیلی زود پس از موعظه پولس در روز پنطیکاست در سراسر کرت پخش شده بود (اعمال ۲: ۱۱). احتمالا چند هفته قبل از اینکه پولس دست به انتخاب تیطس جهت جایگاه رهبری کلیساها در کرت بزند، آنها یک بازدهی خوب بشارتی در جزیره کرت داشته‌اند.
این آخرین رساله شبانی از طرف پولس است که برای تیطس ارسال شد تا سبب تشویق و ارائه حکمت به تیطس برای تحمل مخالفان بت پرست و غیره و همچنین چگونگی برخورد با آنها باشد. پولس سپس تیطس را مامور تعیین ناظران و مشایخی برای کلیسای تحت نظر خود کرد. پولس توضیح داد که این رهبران از چه خصوصیاتی باید برخوردار باشند، و هم اینکه چگونه همه ایمانداران باید در ارتباط با یکدیگر و همچنین در تعامل خود با غیر ایمانداران باشند. رفتار مسیحی مناسب بر اساس این واقعیت قرار دارد که ”فیض خدا ظاهر شده و نجات را در برابر همه قرار داده است“، و از اینرو آنانی که به مسیح ایمان دارند با ”خرد اندیشی و عدالت و دینداری در این جهان زیست“ می‌کنند تا زمانی که او باز گردد (۲: ۱۱-۱۳). پولس احتمالا این رساله را در حدود سال ۶۰ پس از میلاد به رشته تحریر درآورده است.

تاریخچه
تیطس نام یک شخص مسیحی و غیر یهودی، از اهالی یونان بوده است. وی یکی از دوستان و همکاران نزدیک پولس برای بنای مسیحیت بود، که در بعضی از سفرهای پولس نیز او را همراهی می‌کرده است.
منشاء رابطه پولس با تیطس در هاله‌ای از ابهام پوشیده شده است، ما صرفا می‌توانیم بگوییم که ممکن است تیطس در تحت خدمت و بشارت پولس به مسیح ایمان آورده باشد زیرا پولس او را ”فرزند حقیقی‌ام که هر دوی ما در یک ایمان مشترکیم “، می‌نامد (۱: ۴). تیطس در سومین سفر بشارتی پولس با وی همراه بود، و در طی این سفر از طرف پولس به کلیسای قرنتس فرستاده می‌شود. پولس با نامیدن تیطس به عنوان یک دوست و همکار در انجیل، و بخاطر ستودن محبت او، گرم و صمیمی بودن او، و تسلی بخش بودن دیگران، به وضوح او را در موضع احترام زیادی قرار می‌دهد. در کتاب مقدس هیچ اشاره‌ای به مرگ تیطس نشده و از وی در کتاب اعمال نیز نامی برده نشده است.

منبع: رازگاه

About Zahra - Shiroyeh - Roya زهرا شیرویه - رویا

View all posts by Zahra - Shiroyeh - Roya زهرا شیرویه - رویا →