آیه قوت یکشنبه ۷ اکتبر۲۰۱۸

image_pdfimage_print
اول تیموتاوس باب ۲ آیه های ۵ و۶
اول تیموتاوس باب ۲ آیه های ۵ و۶

اول تیموتاوس باب ۲  آیه های ۵ و ۶


 ۵↵ زیرا یک خدا وجود دارد و یک واسطه بین خدا و انسان، یعنی شخص عیسی مسیح ۶↵ که جان خود را به عنوان کفّاره در راه همه داد و به این ترتیب در زمان مناسب این حقیقت به ثبوت رسید 

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →