آیه قوت سه شنبه ۱۶ اکتبر ۲۰۱۸

image_pdfimage_print

عبرانیان باب ۱۰ آیه ۲۳
عبرانیان باب ۱۰ آیه ۲۳

عبرانیان باب ۱۰ آیه ۲۳

۲۳↵ امیدی را که به آن معترفیم محکم نگاه داریم، زیرا او که به ما وعده داده است، به وعده‌های خود وفا می‌کند.

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →