آیه قوت شنبه ۱ دسامبر ۲۰۱۸

image_pdfimage_print
رومیان باب ۸ آیه ۳۷
رومیان باب ۸ آیه ۳۷

رومیان باب ۸ آیه ۳۷

۳۷↵ با وجود همهٔ این چیزها، به وسیلهٔ او که ما را دوست داشت، پیروزی ما کامل می‌شود.

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →