پیام پولس رسول به ایمانداران

image_pdfimage_print


پیام پولس رسول به ایمانداران کلیسای رم که از زمینه یهودیت آمده بودند

امروز چراغ راه من شد تا در روح پیام خدا را برای مسیحی نمایانی که ادعای مسیحیت دارند و درظواهر مسیحیت گم شده اند و از زندگی در مسیح فقط به کلیسا رفتن و موعظه کردن و بشارت ابکی یا صلیب انداختن و دلخوش بودن به احساس خوب و آزادی ظاهری خوش کردنندوفقط به دریافت فیض بسنده کرده و پادشاهی را فراموش کرده اند و فراموش کرده اند!!!!!!بگویم❤️
مسیح گفت؛ هر که مرا دید پدر را دیده!!!!!
امروز چقدر شبیح به مسیح هستیم !!!!!
میتوانیم بگویم در رفتار ،ظاهر،گفتار،……شبیح مسیح هستیم؟!!!🌼
حال در این آیات بجای کلمه یهودی و شریعت مسیحیت را جایگذین کنید و کمی فکر کنید . برکت خداوند باشما🙏🏻کلام خداوند جاودانیست🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

“حال، تو که خود را یهودی می‌خوانی و به شریعت تکیه داری و به رابطه‌ات با خدا فخر می‌کنی، تو که ارادۀ او را می‌دانی و چون از شریعت تعلیم یافته‌ای، بهترینها را برمی‌گزینی، و اطمینان داری که راهنمای کوران و نور ظلمت‌نشینانی، تو که به سبب برخورداری از شریعت که تبلور معرفت و حقیقت است، مربی جاهلان و آموزگار کودکانی، تو که دیگران را تعلیم می‌دهی، آیا خود را نمی‌آموزانی؟ تو که بر ضد دزدی موعظه می‌کنی، آیا خودْ دزدی می‌کنی؟ تو که می‌گویی نباید زنا کرد، آیا خودْ زنا می‌کنی؟ تو که از بتها نفرت داری، آیا خودْ معبدها را غارت می‌کنی؟ تو که به داشتن شریعت فخر می‌فروشی، آیا با زیر پا گذاشتنِ آن به خدا بی‌حرمتی می‌کنی؟ چنانکه نوشته شده است: «به سبب شما، نام خدا را در میان قومها کفر می‌گویند.» ختنه آنگاه ارزش دارد که شریعت را به جا آورید، امّا اگر آن را زیر پا بگذارید، مانند این است که ختنه نشده باشید. و اگر آنان که ختنه نشده‌اند، مطالبات شریعت را به جا آورند، آیا ختنه‌شده به شمار نمی‌آیند؟ آن که در جسم ختنه نشده، امّا شریعت را نگاه می‌دارد، تو را محکوم خواهد کرد، تو را که با وجود برخورداری از احکام نوشته شده و ختنه، شریعت را زیر پا می‌گذاری. زیرا یهودی راستین آن نیست که به ظاهر یهودی باشد، و ختنۀ واقعی نیز امری جسمانی و ظاهری نیست. بلکه یهودی آن است که در باطن یهودی باشد و ختنه نیز امری است قلبی که به دست روح انجام می‌شود، نه به واسطۀ آنچه نوشته‌ای بیش نیست. چنین کسی را خدا تحسین می‌کند، نه انسان.”
‮‮رومیان‬ ‭۲:۱۷-۲۹‬ ‭/rom.2.17-29.

About نوشین آفرین جعفری

View all posts by نوشین آفرین جعفری →