تفاوت مذهب با مسیحیت

image_pdfimage_print

تفاوت مذهب با مسیحیت🕊

۱- مذهب می گوید اگر اطاعت کنی خداوند تو را دوست خواهد داشت،
 اما مسیحیت می گوید چون خدا مرا دوست دارد و من خدا را، از او اطاعت می کنم.

۲- مذهب می گوید هم افراد خوب و هم افراد بد وجود دارند،
 اما مسیحیت می گوید افرادی که توبه کرده اند یا نکرده اند وجود دارند.

۳- مذهب بستگی به این دارد که من چه کاری انجام می دهم، 
 مسیحیت به این بستگی دارد که عیسی مسیح چه کاری انجام داده است.

۴- مذهب سختی را به عنوان مجازات برای گناه می داند، 
 اما در مسیحیت به عنوان تقدیس کننده می داند.

۵- مذهب در مورد من (منیت ها و تکبرها) است، 
 اما مسیحیت در مورد عیسی مسیح خداوند نجات دهنده و تبدیل کننده است.

۶- مذهب تردید دارد در مورد ایستادن در مقابل خدا،
 اما مسیحیت به بازگشت انسان به خدا و زندگی در ملکوتش یقین دارد.

۷- مذهب به غرور و ناامیدی ختم می شود.
 اما مسیحیت به تواضع و فروتنی شادی آفرین در دنیا و در آخرت ختم می شود.

۸- مذهب گناه را مورد معامله قرار می دهد ولیکن گناهکار را محکوم و مجازات می کند،
 اما مسیحیت گناهکار را به آغوش می گیرد، او را می بخشد و می پذیرد، ولیکن گناه را بیزار است و دور می اندازد.

۹- مذهب انسان را به امید رسیدن به بهشت به گور می برد،
 اما مسیحیت با ایمان در داشتن حیات جاودان به ملکوت می برد.

۱۰- مذهب مظلوم را سنگدل، کینه توز و قاتل می کند،
 اما مسیحیت سنگدل، کینه توز و قاتل را مظلوم می سازد.

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →