دعای عشای ربانی با صدای شبان جان پایپر. The Lord’s Prayer by John Piper

image_pdfimage_print

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →