۱-معرفی کتاب مقدس

آیا باید به بی اشتباه بودن کتاب مقدس ایمان داشته باشم تا نجات یابم؟
image_pdfimage_print

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →