رمـز ” نشکستن ” در طـرد شـدن ها

image_pdfimage_print

رمـز ” نشکستن ” در طـرد شـدن ها
.
احساس طرد شدگی یک احساس همگانی ست و همه ما در سنین مختلف آنرا تجربه کرده ایم .اما طرد شدن آخـر کار نیست .
.
افراد موفق کسانی هستند که وقتی دیگران آنها را طرد کردند هرگز رویای خودشان را ترک نکردند
.
موسی از طرف فرعون طرد شد ولی رویایش را ترک نکرد و به رهبری قوم رسید
یوسف از طرف برادرانش طرد شد ولی رویایش را ترک نکرد و نفر دوم مصر شد
داود از طرف شائول پادشاه طرد شد ولی رویایش را ترک نکرد و پادشاه قوم شد
دانیال از طرف همکارانش طرد شد ولی رویایش را ترک نکرد و نخست وزیر ایران شد
عیسی از طرف مردم دنیا طرد شد ولی رویایش را ترک نکرد و نجات دهنده عالم شد.
.
مصیبت و فاجعه این نیست که دیگران ترا طرد کنند مصیبت و فاجعه اینست که تو خودت خودت را طــرد کنـی و رویای زندگی ات را کنار بگذاری و رغبت و انگیزه زندگی را از دست بدهی .
.
با تمام قلبم تشویقتان میکنم اگر روزی دیگران شما را طرد کردند شما خودتان خودتان را طرد نکنید .
.
زیرا طـرد شدن از انسانها اوج آمادگی شما برای شناخت خودتان است و بزرگترین صحنه ایست که شما میتوانید زیبا ترین نــقــش متحیر کننده ” تــوکل کردن بـخـدا ” را ایـفا کنید.
.
خـدا هیچ وقت هیچ کس را در هیچ موقعیتی طــرد نکرده . همین حالا محبت خدا را در خودتان و ایمان خودتان را در خـدا باور کنید. ایـن بزرگترین رمــز نشکستن در همه طـرد شـدن ها و افتادن ها و زمین خوردن هاست. پولس در دوم قرنتیان ۴ : ۹ میگوید : خیلی وقتها افکنده شدم ولی هلاک نشد

About نوشین آفرین جعفری

View all posts by نوشین آفرین جعفری →

One Comment on “رمـز ” نشکستن ” در طـرد شـدن ها”