خشم در مسیحیت

آیا باید به بی اشتباه بودن کتاب مقدس ایمان داشته باشم تا نجات یابم؟
image_pdfimage_print

تصورات اشتباه درباره خشم کدام‌ها هستند؟

آیا خشمگین شدن همیشه گناه است؟ خیر، احساس اولیۀ خشم یک احساس خدادادی است. روشی که شما برای ابراز این خشم انتخاب می‌کنید تعیین می‌کند که آیا خشم منجر به گناه ‌می‌شود یا نه. افسسیان ۲۶:۴ می‌فرماید: “خشم گیرید و گناه مورزید؛”.شخص چگونه ‌می‌تواند از احساس تقصیر در هنگام عصبانیت در امان بماند؟ خشم شما نشانه‌ای است از اینکه یک مشکلی وجود دارد. هدف چراغ قرمز هشدار دهنده در داشبورد اتومبیل این است که شما را به انجام عملی سوق دهد، اینکه بایستید، شرایط را بسنجید و آنچه را که لازم است انجام دهید. برای مثال، عیسی نسبت به رهبران مذهبی متظاهری که تفسیری افراطی از “استراحت در سَبّت” به دست می‌دادند، تا آن حد برآشفت که “چشمان خود را بر ایشان با غضب گردانیده، زیرا که از سنگدلی ایشان محزون بود، به آن مرد گفت: دست خود را دراز کن! پس دراز کرده، دستش صحیح گشت.” ( انجیل مرقس ۵:۳).

About نوشین آفرین جعفری

View all posts by نوشین آفرین جعفری →