🎄هفت موضوعی که باید در مورد کریسمس بدانیم:

image_pdfimage_print

🎊اول ) باید نوع تولد مسیح را بدانیم 
تولد عیسی مسیح چنین بود متی ۱ : ۱۸
 عیسی مسیح کلمه زنده خدا بود که ازعالم الوهیت آمده بصورت جسم متولد شد. بعبارتی از آسمان آمد و به آسمان هم برگشت نه مانند دیگران که از خاک برآمدند و برخاک شدند

🎊دوم ) باید نتیجه تولد مسیح را بدانیم 
او قوم خود را ازگناهانشان میرهاند ” متی ۱: ۲۱
 نتیجه تولد مسیح ایجاد یک مکتب اخلاقی وعرفانی و اشراقی نبود بلکه نتیجه تولد او رهایی انسان از قدرت تاریکی گناه و حاکمیت آن بطور عملی بود نه احساسی

🎊سوم ) باید هدف تولد مسیح را بدانیم
او را عمانوئیل خواهند خواند یعنی خدا با ما متی ۱ : ۲۳
 هدف تولد مسیح مصاحبت خدا با انسان است بنابراین او عمانوئیل نامیده شده یعنی خدا با ما. زیرا خدا میخواهد با ما و در ما باشد و نه فقط خداییکه برای ما درآسمانست

🎊چهارم ) باید محل تولد مسیح را بدانیم
در باره محل تولد مسیح از ایشان پرسید متی ۲ : ۴
 مسیح در آخور طویله ای در بیت لحم متولد شد تا در بدترین و گناه آلودترین شرایط امید داشته باشیم که خدا میتواند و میخواهد در تاریکترین قلب ها متولد شود

🎊پنجم ) باید زمان تولد مسیح را بدانیم
وقت دقیق ظهور ستاره را تحقیق کرد متی ۲ : ۷
 زمان تولد مسیح برای هیچکس درهیچ سـن و شرایطی دیر نیست . وقت دقیق تولد مسیح در قلبهای ما دقیقا همان لحظه ای ست که بخواهیم و درب قلبمان را برویش بازکنیم .

🎊ششم )باید نوع برخورد با تولد مسیح را بدانیم
او را پرستش کردند متی ۲ : ۱۱
 با فقط تزیین کردن منازل و برگزاری جشنهای کریسمس و هدیه دادنها نمیتوانیم برخوردی شایسته تولد مسیح داشته باشیم برخورد شایسته این است که مثل مجوسیان زانو زده و کلمه خدا و شاه شاهان عیسی مسیح را با شادمانی پرستش کنیم

🎊هفتم ) باید تغییر مسیری که در تولد مسیح است را بدانیم 
مجوسیان از راه دیگر به وطن خود برگشتند متی ۲ : ۱۲
 مجوسیان بعد از شرکت در اولین جشن کریسمس راه قبلی خود را کنار گذاشتند و از راه جدیدی که خطر هیرودیس آنها را تهدید نمیکرد به خانه خود بر گشتند. تاثیر ملاقات مسیح تبدیل مسیر زندگی ست و راه های جدیدی دارد . در برابر راه های پر پیچ و خم دنیای ما مسیح فرمود من راه و راستی و حیات هستم .
( یوحنا ۱۴ : ۶۶ )

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →