هفت موضوعی که باید در مورد کریسمس بدانیم:

image_pdfimage_print


۱- باید نوع تولد مسیح را بدانیم
تولد عیسی مسیح چنین بود متی ١٨:١
عیسی مسیح کلمه زنده خدا بود که ازعالم الوهیت آمده بصورت جسم متولد شد. بعبارتی از آسمان آمد و به آسمان هم برگشت نه مانند دیگران که از خاک برآمدند و برخاک شدند
۲– باید نتیجه تولد مسیح را بدانیم
او قوم خود را ازگناهانشان می‌رهاند متی ٢١:١
نتیجه تولد مسیح ایجاد یک مکتب اخلاقی وعرفانی و اشراقی نبود بلکه نتیجه تولد او رهایی انسان از قدرت تاریکی گناه و حاکمیت آن بطور عملی بود نه احساسی
۳– باید هدف تولد مسیح را بدانیم
او را عمانوئیل خواهند خواند یعنی خدا با ما متی ٢٣:١
هدف تولد مسیح مصاحبت خدا با انسان است بنابراین او عمانوئیل نامیده شده یعنی خدا با ما. زیرا خدا میخواهد با ما و در ما باشد و نه فقط خداییکه برای ما درآسمانست
۴- باید محل تولد مسیح را بدانیم
در باره محل تولد مسیح از ایشان پرسید متی ۴:٢
مسیح در آخور طویله ای در بیت لحم متولد شد تا در بدترین و گناه آلودترین شرایط امید داشته باشیم که خدا میتواند و میخواهد در تاریکترین قلب ها متولد شود
۵– باید زمان تولد مسیح را بدانیم
وقت دقیق ظهور ستاره را تحقیق کرد متی ٧:٢
زمان تولد مسیح برای هیچکس درهیچ سـن و شرایطی دیر نیست . وقت دقیق تولد مسیح در قلبهای ما دقیقا همان لحظه ای ست که بخواهیم و درب قلبمان را برویش بازکنیم .
۶– باید نوع برخورد با تولد مسیح را بدانیم
او را پرستش کردند متی ١١:٢
با فقط تزیین کردن منازل و برگزاری جشنهای کریسمس و هدیه دادنها نمیتوانیم برخوردی شایسته تولد مسیح داشته باشیم برخورد شایسته این است که مثل مجوسیان زانو زده و کلمه خدا و شاه شاهان عیسی مسیح را با شادمانی پرستش کنیم
۷– باید تغییر مسیری که در تولد مسیح است را بدانیم
مجوسیان از راه دیگر به وطن خود برگشتند متی ١٢:٢
مجوسیان بعد از شرکت در اولین جشن کریسمس راه قبلی خود را کنار گذاشتند و از راه جدیدی که خطر هیرودیس آنها را تهدید نمیکرد به خانه خود بر گشتند. تاثیر ملاقات مسیح تبدیل مسیر زندگی ست و راه های جدیدی دارد . در برابر راه های پر پیچ و خم دنیای ما مسیح فرمود من راه و راستی و حیاط هستم یوحنا -۱۴-۶-

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →