آیه قوت یکشنبه ۳۰ دسامبر ۲۰۱۸

image_pdfimage_print
اول یوحنا باب ۴ آیه ۱5
اول یوحنا باب ۴ آیه ۱۵

اول یوحنا باب ۴ آیه ۱۵

اول یوحنا باب ۴  آیه ۱۵

و هرکه اقرار کند که عیسی پسر خداست، خدا در اوست و او در خدا.


About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →