آیه قوت دوشنبه ۳۱ دسامبر ۲۰۱۸

image_pdfimage_print
دوم قرنتیان باب ۵ آیه 17
دوم قرنتیان باب ۵ آیه ۱۷
دوم قرنتیان باب ۵ آیه ۱۷
دوم قرنتیان باب ۵ آیه ۱۷

دوم قرنتیان باب ۵ آیه ۱۷

۱۷↵ کسی‌که با مسیح متّحد است، حیاتی تازه دارد. هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو  شروع شده است.

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →