آیه قوت چهار شنبه ۲ ژانویه ۲۰۱۹

image_pdfimage_print

مزامیر باب ۹۰     ۱۲به ما تعلیم بده تا بدانیم که دوران عمر ما چقدر کوتاه است،تا شاید عاقل شویم.

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →